Vayéra

Parachat Vayéra #1 01/11/2020 29:12 mins

Parachat Vayéra #1

בן איש חי ונועם אלימלך על פי כל זה כשכתוב ותכחש שרה לאמור לא צחקתי כי יראה הכוונה שאמרה שאצלה זה לא היה פלא כי יררה שינכו לה מזכויותיה ולא הפשט שהיא שיקרה להקב"ה וזה שאברהם גם צחק יש לומר שהעובדה שהוא צחק בקול מראה שזה לא פלא ותמהון אלא שמחה פשוטה כדברי רש"י שם Abonnez-vous à notre chaine YouTube ! Synagogue Beth 'Habad Deauville Trouville : 1 bis Bd Mauger 14800 Deauville Directeur : Rav Chmouel Lewin : 09.80.58.90.50 Courriel : habad.deauville@gmail.com Site Internet : https://www.habad-deauville.com/ Sur Facebook : https://www.facebook.com/HabadDeauvilleTrouville